Tìm hiểu về định mức 1776 xây dựng

Ngày đăng : 19/01/2021 - 2:30 PM

Định mức 1776 còn được gọi là định mức dự toán xây dựng công trình hay định mức dự toán thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và lượng máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ về định mức 1776 xây dựng này. Vậy nên cùng nhau tìm hiểu thêm về định mức này nhé!

Giới thiệu định mức xây dựng 1776/BXD-VP 2020

Định mức 1776 là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định là phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công cũng như biện pháp thi công cụ thể để có thể hoàn thành khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

 
Định mức xây dựng 1776/BXD-VP 2020

Định mức được lập lên trên nhiều yếu tố như cơ sở các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng, trang thiết bị kỹ thuật, thi công hay những tiến bộ khoa học trong xây dựng,...

Công bố Định mức 1776/BXD-VP dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng

 

BỘ XÂY DỰNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——–——–

Số: 1776/BXD-VP

V/v: Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: 

 • Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

 • Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

-Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

-Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

Nơi nhận:

- Như trên

- Văn phòng Quốc hội

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

- Văn phòng Chủ tịch nước

- Cơ quan TW của các đoàn thể

- Tòa án Nhân dân tối cao

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

- Văn phòng chính phủ

- Các sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD

- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD,H.300

Nội dung chi tiết định mức 1776/BXD-VP 2020

Nội dung chi tiết định mức 1775/BXD-VP 2020 sẽ bao gồm 6 phần với từng phần được nêu nên rất chi tiết và ngắn gọn, dễ hiểu. Có thể tham khảo nội dung định mức ngay dưới đây.

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần I và II

 

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần III,IV,V,VI,VII

Trích dẫn văn bản của Bộ Xây Dựng về Định mức dự toán xây dựng (25/07/2007)

Trích dẫn văn bản của Bộ Xây Dựng về Định mức dự toán xây dựng (25/07/2007) theo từng phần được nêu rõ một cách cụ thể và chi tiết nhất về nội dung, kết cấu cũng như hướng dẫn cách áp dụng. Cụ thể như sau:

Nội dung định mức dự toán bao gồm

Nội dung định mức dự toán bao gồm 4 phần được nêu lên rất cụ thể và chi tiết như sau: 

Mức hao phí vật liệu

Mức hao phí trong định mức này bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công, đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát. Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ và các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí lao động

 Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp trong việc thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng. Số lượng ngày công đã có bao gồm cả lao động chính và phụ để thực hiện, hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc và thu dọn hiện trường thi công.

 Ngoài ra cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

Mức hao phí máy thi công

Đây là số ca sử dụng máy cũng như thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phục vụ để có thể hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự đoán được trình bày theo nhóm và các loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương, cụ thể các chương như sau:

 • Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

 • Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát

 • Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

 • Chương IV: Công tác làm đường

 • Chương V: Công tác xây gạch đá

 • Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

 • Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

 • Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

 • Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

 • Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

 • Chương XI: Các công tác khác

Hướng dẫn áp dụng Định mức 1776/BXD-VP

Mức hao phí lao động chính và phụ thường được tính cụ thể, chi tiết bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của mỗi công nhân trực tiếp xây dựng.

 • Định mức dự toán được áp dụng dựa theo đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở để có thể xác định rõ dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư cũng như dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 • Trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn đặc biệt có thêm phần thuyết minh và hướng dẫn một cách cụ thể nhất đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng sao cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, cũng như điều kiện thi công và biện pháp thi công hợp lý.

 • Chiều cao được ghi trong định mức dự toán là chiều cao từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m, ≤16m, ≤50m và từ cốt 0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi rõ độ cao nhưng khi thi công ở độ cao trên 16m thì cần sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Lời kết

Định mức 1776 giúp lập định mức, dự toán cho công trình xây dựng hoặc đang chuẩn bị hoàn thành lần lượt các hạng mục xây dựng một cách hiệu quả. Mang đến một công trình xây dựng vừa an toàn mà lại vừa chất lượng. 

Bài viết liên quan

Hotline tư vấn miễn phí: 0251 399 2018
icon zalo
DMCA.com Protection Status